Dokumenty ke stažení

 
Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 24.11.2017

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 je publikací, která v jednotlivých kapitolách přináší a navrhuje hodnotově vázaná řešení stěžejních vnitřních i vnějších výzev, jimž Česká republika čelí. Na projektu se spolu s TOPAZem podílely Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad Adenauer Stiftung.

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018 24.11.2017

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018 publication address in its articles the key topics of this issue and illustrates value-bound solutions to the main challenges which the Czech Republic—both internally and externally— is facing.

The Future of the Eurozone:A Realistic Approach 2.10.2017

The Future of the Eurozone:A Realistic Approach

Publikace Wilfried Martens Centre for European Studies o realistickém pohledu na budoucnost projektu Eurozóny, ale také o tématech, která se na evropské úrovni aktuálně řeší.

Jednota v obtížích 25.7.2017

Jednota v obtížích

Přistěhovalectví, minority a náboženství v Evropě - to jsou témata, kterými se v šestnácti kapitolách zabývá nová publikace Wilfried Martens Centre for European Studies, do které přispěla kapitolou věnovanou "vysvětlování imigrace evropské veřejnosti" i členka Akademické rady TOPAZ Lucie Tungul. (Publikace je dostupná pouze v angličtině)

Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani 1.2.2017

Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani

Pod hlavičkou TOPAZu a Wilfried Martens Centre for European Studies vznikl tento manuál, který srozumitelně vysvětluje, jak se tvoří efektivní kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici. Intuitivní vedení kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici.

Ročenka TOPAZ: Pravicová řešení politických výzev pro rok 2017 12.12.2016

Ročenka TOPAZ: Pravicová řešení politických výzev pro rok 2017

Společná publikace TOPAZu, Wilfried Martens Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung, představuje devět témat roku 2016 s přesahem do roku 2017. Publikací usilujeme o otevřenou debatu, někdy i kontroverzní, ale věcnou a založenou na datech, ne domněnkách. Naším cílem bylo proto získat objektivní informace, na jejichž základě bude možné otevřít diskusi s odbornou i širokou veřejností.

Yearbook TOPAZ: The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2017 12.12.2016

Yearbook TOPAZ: The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2017

Common publication of TOPAZ, Wilfried Martens Centre for European Studies and Konrad Adenauer Stiftung presents nine topics of 2016 overlapping to 2017. We aim to lead an open debate, sometimes controversial but factual and based on facts. Our goal was to gain objective information with which it is possible to open discussion with expert and broad public.

Elektromobilita: budoucí vývoj energetiky a dopravy 5.11.2015

Elektromobilita: budoucí vývoj energetiky a dopravy

Tato brožura vydaná TOPAZem přináší výstupy ze semináře, na kterém europoslanec Luděk Niedermayer a přední čeští experti v oboru Michal Kadera, Jan Pánek a Martin Hausenblas hovořili o nových trendech v energetice, chytrých sítích a budoucnosti dopravy.

Sociální bydlení 28.5.2015

Sociální bydlení

Brožura TOPAZu čtenáře seznámí s výstupy semináře pro komunální politiky a zájemce o sociální politiku a problematiku sociálního bydlení. Se svými příspěvky vystoupily expertky Rudolfína Voleská, Magdalena Opletalová, Radka Soukupová, Jitka Chalánková a Markéta Adamová.

Vývoj ekonomik Visegrádské skupiny 16.3.2015

Vývoj ekonomik Visegrádské skupiny

Posledním pěti letům ekonomického vývoje, volbě ekonomických politik a jejím důsledkům a strukturálním reformám zemí Visegrádské čtyřky se v této brožuře TOPAZu věnují příspěvky Luďka Niedermayera, Tomáše Charouze, Davida Marka, Ivana Mikloše a Pavla Sobíška.

Energetika: hrozby a šance 10.11.2014

Energetika: hrozby a šance

V tomto sborníku TOPAZu najdete příspěvky Luďka Niedermayera, Magdy Vášáryové, Petra Koláře, Petra Zahradníka, Libora Fejty a Jana Husáka na téma energetické bezpečnosti, koncepce státu, politiky EU a dopadů energetiky na ekonomiku.

Memorandum Smart cities 9.9.2014

Memorandum Smart cities

Plné znění memoranda představeného na mezinárodní konferenci Smart cities v září 2014.

Názory na Evropu 7.5.2014

Názory na Evropu

Publikace Názory na Evropu, vydaná vzdělávací platformou TOPAZ, nabízí různé pohledy na Evropu a její fungování. V souboru názorů desítek osobností najdeme zástupce z řad historiků, politologů, expertů na ekonomiku, ochranu životního prostředí nebo například na lidská práva a vedle nich zároveň pohledy předních kandidátů TOP 09 a Starostů do Evropského parlamentu.

Nebojte se reforem 20.9.2012

Nebojte se reforem

Ministři TOP 09 umí reformy nejen dělat, ale umí je také vysvětlovat. Na konferenci, kterou uspořádal TOPAZ, diskutovali o klíčových změnách ve třech oblastech.

Volební manuál TOP 09 a Starostů 23.8.2012

Volební manuál TOP 09 a Starostů

Volební manuál je průvodcem po světě kampaní a volebního boje. Je určen nejen kandidátům TOP 09 a Starostů, ale také i všem, kteří se chtějí zapojit do kampaně.

Kalendář akcí