Prezentace

 
Smart city: Rámcová strategie města Vídně 30.9.2014

Smart city: Rámcová strategie města Vídně

Soubor věnovaný rámcové strategii Smart city ve Vídni, text je v německém jazyce.

Financování Smart cities 29.9.2014

Financování Smart cities

Autor: Jan Vitula Prezentace věnovaná financování projektů Smart cities prezentovaná v rámci mezinárodní konference "Smart cities" pořádané TOPAZ a Konrad Adenauer Stiftung.

Inteligentní město budoucnosti je udržitelné město 29.9.2014

Inteligentní město budoucnosti je udržitelné město

Autor: Wolfgang Schuster Prezentace věnovaná případové studii města Sttutgartu jako smart city, prezentovaná v rámci mezinárodní konference "Smart cities" pořádané TOPAZ a Konrad Adenauer Stiftung.

Energetické vzdělávání na VUT Brno 24.9.2014

Energetické vzdělávání na VUT Brno

Autor: Ing. Karel Katovský, Ph.D. Prezentace věnovaná energetickému vzdělávání na VUT Brno, která byla prezentována na mezinárodní konferenci "Konzervativní politika a energetika", pořádanou TOPAZ, Konrad Adenauer Stiftung a Evropskou unií žen.

Diversifikace zdrojů a regionální rozvoj energetického průmyslu 24.9.2014

Diversifikace zdrojů a regionální rozvoj energetického průmyslu

Autor: Ing. Richar Horký Prezentace věnovaná diversifikaci zdrojů a regionálnímu rozvoji energetického průmyslu, která byla prezentována na mezinárodní konferenci "Konzervativní politika a energetika", pořádanou TOPAZ, Konrad Adenauer Stiftung a Evropskou unií žen.

Vzdělávání energetiků na Vysočině 24.9.2014

Vzdělávání energetiků na Vysočině

Autor: Jana Mozorová Prezentace věnovaná vzdělávání energetiků na Vysočině, prezentovaná v rámci mezinárodní konference "Konzervativní politika a energetika", pořádané TOPAZ, Konrad Adenauer Stiftung a Evropskou unií žen.

Zlepšení Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU 24.9.2014

Zlepšení Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU

Autor: Ing. Libor Fejta Prezentace věnovaná Státní energtické koncepci ČR a jejímu možnému zlepšení v souvislosti s toky výkonu napříč EU, prezentovaná v rámci mezinárodní konference "Konzervativní politika a energetika", pořádané TOPAZ, Konrad Adenauer Stiftung a Evropskou unií žen.

Co je TOPAZ a jak funguje? 21.10.2013

Co je TOPAZ a jak funguje?

Krátká prezentace o tom, co je TOPAZ a jak funguje.

Podpora exportu 11.3.2013

Podpora exportu

Konkurenceschopnost ČR 11.3.2013

Konkurenceschopnost ČR

Prezentace k tématu zlepšení globální konkurenceschopnosti ČR a nové role ekonomické diplomacie - Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Česká exportní banka 11.3.2013

Česká exportní banka

Prezentace zaměřující se na vznik, vývoj a fungování České exportní banky včetně analýzy jejich silných a slabých stránek a příležitostí, které ČEB má.

Export jako šance pro růst ČR 11.3.2013

Export jako šance pro růst ČR

Prezentace věnující se českému exportu a jeho perspektivě v letech 2013 - 2014.

Kalendář akcí