Publikace

 
Česká politika životního prostředí: naše společná budoucnost v udržitelném rozvoji 15.11.2018

Česká politika životního prostředí: naše společná budoucnost v udržitelném rozvoji

Tato publikace se dotýká několika otázek, které se vztahují k environmentálním aspektům udržitelného rozvoje v Česku s přesahem do Evropské unie. Navzdory řadě pozitivních změn přetrvává stále dost negativních trendů, se kterými se Česko musí vyrovnat, a to především v energetice, zemědělství a dopravě, tedy v oblastech, které mají největší dopad na globální oteplování. Autory publikace jsou Lucie Tungul a Roman Haken, předmluvou ji opatřil Bedřich Moldan.

Handling Environment in Czechia: Sustainable Development as Our Common Future 15.11.2018

Handling Environment in Czechia: Sustainable Development as Our Common Future

This publication addresses a range of issues, which relate to the environmental aspects of sustainable development in Czechia within the broader European framework. Despite many positive changes, the country needs to step up its efforts and especially in areas such as energy, agriculture and transportation, i.e., the areas, which have the largest impact on global warming, becoming far more proactive and responsible. Autors of the publication are Lucie Tungul and Roman Haken, foreword by Bedřich Moldan.

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2019 1.11.2018

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2019

Letošní společná publikace TOPAZu, Wilfried Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung zastupuje témata, která pro naši společnost představují velké výzvy. Navržená doporučení do budoucnosti se nezaměřují jen na národní či evropskou úroveň, ale i na lokální prostředí a apelují na potřebu vychovávat aktivní a odpovědné občany, kteří se budou efektivně podílet na veřejném životě ve svém okolí i mimo něj.

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019 1.11.2018

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019

TOPAZ, the Wilfried Martens Centre for European Studies and the Konrad-Adenauer-Stiftung present together a publication, which investigates some of the great challenges our societies face today. The proposed recommendations do not focus on the national and European levels only, but involve local specifics, and appeal to the need to educate active and responsible citizens who could effectively participate in public affairs in and out their most immediate environments.

Podpora našeho členství v EU prošla krizovým obdobím, napříč sociálními skupinami zůstávají velké rozdíly 2.7.2018

Podpora našeho členství v EU prošla krizovým obdobím, napříč sociálními skupinami zůstávají velké rozdíly

Podpora Evropské unie se po odeznění ekonomické a migrační krize vrací na úroveň z počátku dekády, opětovný vstup do Unie by podpořilo 53 % občanů, 47 % by bylo proti. Stále ale podpora EU zůstává velmi nejistá, nezájem a skepse vůči konkrétním krokům EU přetrvávají. Informace z výzkumu STEM trendy 4/2018

Jonáš Syrovátka: Trump, Skripal a Jie Ťien-ming aneb poučení že tří selhání politiky prezidenta Zemana 25.5.2018

Jonáš Syrovátka: Trump, Skripal a Jie Ťien-ming aneb poučení že tří selhání politiky prezidenta Zemana

Zahraniční politika prezidenta Miloše Zemana od samotného počátku vyvolávala kontroverze, které se projevovaly zejména v jeho snaze nově definovat vztah k velmocem – Číně, Rusku a USA. Ve všech těchto případech se prezident často odchyloval nejen od postojů vlády, ale i od zaběhnutých principů české zahraniční politiky. V průběhu prvního Zemanova mandátu sice jeho snaha o budování nadstandardních kontaktů s představiteli velmocí přispívala k nečitelnosti české zahraniční politiky, ale přeci jen nebylo možné zcela vyloučit, že navázané vztahy mohou mít určité pozitivní dopady. Události, k nimž došlo na přelomu prvního a druhého Zemanova mandátu, však ukázaly, že politika Hradu vůči velmocem stojí na velmi nejistých základech. Je možné shrnout, že Zemanova zahraniční politika vůči velmocím selhala ve všech třech případech. Tato skutečnost by neměla být chápána pouze jako důkaz nereálných ambic současného prezidenta, ale též jako ilustrace některých symptomů, kterými trpí české vztahy s velmocemi dlouhodobě.

Vyděsit a vyfakturovat.  Prochází ochrana osobních dat revoluční změnou? 8.5.2018

Vyděsit a vyfakturovat. Prochází ochrana osobních dat revoluční změnou?

Ochrana osobních údajů se stala důležitou pro celou Evropskou unii. Proto 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dle jen GDPR). Obecné nařízení předpokládá navazující vnitrostátní úpravu zákonem. Ten však v České republice neexistuje. Ve lhůtě dvou let vláda mohla zákon navrhnout a zpřesnit výklad zákona a tím zjednodušit život takřka všem právnickým osobám, které GDPR ve stejné lhůtě implementovaly. Tuto šanci vláda nevyužila, návrh zákona vláda schválila až letos a ten je teprve nyní projednáván poslaneckou sněmovnou. Opozice chce dosáhnout dočasného snížení sankcí. Autor: Jaroslav Poláček

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 24.11.2017

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 je publikací, která v jednotlivých kapitolách přináší a navrhuje hodnotově vázaná řešení stěžejních vnitřních i vnějších výzev, jimž Česká republika čelí. Na projektu se spolu s TOPAZem podílely Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad Adenauer Stiftung.

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018 24.11.2017

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018 publication address in its articles the key topics of this issue and illustrates value-bound solutions to the main challenges which the Czech Republic—both internally and externally— is facing.

The Future of the Eurozone:A Realistic Approach 2.10.2017

The Future of the Eurozone:A Realistic Approach

Publikace Wilfried Martens Centre for European Studies o realistickém pohledu na budoucnost projektu Eurozóny, ale také o tématech, která se na evropské úrovni aktuálně řeší.

Jednota v obtížích 25.7.2017

Jednota v obtížích

Přistěhovalectví, minority a náboženství v Evropě - to jsou témata, kterými se v šestnácti kapitolách zabývá nová publikace Wilfried Martens Centre for European Studies, do které přispěla kapitolou věnovanou "vysvětlování imigrace evropské veřejnosti" i členka Akademické rady TOPAZ Lucie Tungul. (Publikace je dostupná pouze v angličtině)

Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani 1.2.2017

Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani

Pod hlavičkou TOPAZu a Wilfried Martens Centre for European Studies vznikl tento manuál, který srozumitelně vysvětluje, jak se tvoří efektivní kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici. Intuitivní vedení kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici.

Ročenka TOPAZ: Pravicová řešení politických výzev pro rok 2017 12.12.2016

Ročenka TOPAZ: Pravicová řešení politických výzev pro rok 2017

Společná publikace TOPAZu, Wilfried Martens Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung, představuje devět témat roku 2016 s přesahem do roku 2017. Publikací usilujeme o otevřenou debatu, někdy i kontroverzní, ale věcnou a založenou na datech, ne domněnkách. Naším cílem bylo proto získat objektivní informace, na jejichž základě bude možné otevřít diskusi s odbornou i širokou veřejností.

Yearbook TOPAZ: The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2017 12.12.2016

Yearbook TOPAZ: The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2017

Common publication of TOPAZ, Wilfried Martens Centre for European Studies and Konrad Adenauer Stiftung presents nine topics of 2016 overlapping to 2017. We aim to lead an open debate, sometimes controversial but factual and based on facts. Our goal was to gain objective information with which it is possible to open discussion with expert and broad public.

Elektromobilita: budoucí vývoj energetiky a dopravy 5.11.2015

Elektromobilita: budoucí vývoj energetiky a dopravy

Tato brožura vydaná TOPAZem přináší výstupy ze semináře, na kterém europoslanec Luděk Niedermayer a přední čeští experti v oboru Michal Kadera, Jan Pánek a Martin Hausenblas hovořili o nových trendech v energetice, chytrých sítích a budoucnosti dopravy.

Sociální bydlení 28.5.2015

Sociální bydlení

Brožura TOPAZu čtenáře seznámí s výstupy semináře pro komunální politiky a zájemce o sociální politiku a problematiku sociálního bydlení. Se svými příspěvky vystoupily expertky Rudolfína Voleská, Magdalena Opletalová, Radka Soukupová, Jitka Chalánková a Markéta Adamová.

Vývoj ekonomik Visegrádské skupiny 16.3.2015

Vývoj ekonomik Visegrádské skupiny

Posledním pěti letům ekonomického vývoje, volbě ekonomických politik a jejím důsledkům a strukturálním reformám zemí Visegrádské čtyřky se v této brožuře TOPAZu věnují příspěvky Luďka Niedermayera, Tomáše Charouze, Davida Marka, Ivana Mikloše a Pavla Sobíška.

Energetika: hrozby a šance 10.11.2014

Energetika: hrozby a šance

V tomto sborníku TOPAZu najdete příspěvky Luďka Niedermayera, Magdy Vášáryové, Petra Koláře, Petra Zahradníka, Libora Fejty a Jana Husáka na téma energetické bezpečnosti, koncepce státu, politiky EU a dopadů energetiky na ekonomiku.

Memorandum Smart cities 9.9.2014

Memorandum Smart cities

Plné znění memoranda představeného na mezinárodní konferenci Smart cities v září 2014.

Názory na Evropu 7.5.2014

Názory na Evropu

Publikace Názory na Evropu, vydaná vzdělávací platformou TOPAZ, nabízí různé pohledy na Evropu a její fungování. V souboru názorů desítek osobností najdeme zástupce z řad historiků, politologů, expertů na ekonomiku, ochranu životního prostředí nebo například na lidská práva a vedle nich zároveň pohledy předních kandidátů TOP 09 a Starostů do Evropského parlamentu.

Nebojte se reforem 20.9.2012

Nebojte se reforem

Ministři TOP 09 umí reformy nejen dělat, ale umí je také vysvětlovat. Na konferenci, kterou uspořádal TOPAZ, diskutovali o klíčových změnách ve třech oblastech.

Volební manuál TOP 09 a Starostů 23.8.2012

Volební manuál TOP 09 a Starostů

Volební manuál je průvodcem po světě kampaní a volebního boje. Je určen nejen kandidátům TOP 09 a Starostů, ale také i všem, kteří se chtějí zapojit do kampaně.

Kalendář akcí