Názory & vzdělávání

 

1.5.2018

Stáž v TOP 09

TOP 09 téměř od počátku své existence umožňuje vysokoškolským studentům se zájmem o politiku a politické strany absolvovat stáž v Celostátní kanceláři, Poslaneckém klubu i v krajských kancelářích strany. 

v roce 2014 přešel program pod hlavičku think-tanku TOPAZ.

Stáž v TOP 09

Projekt stáže v politické straně TOP 09

Za dobu fungování projektu stáží prošlo zpravidla čtyřtýdenním pobytem přes sto studentů nejrůznějších oborů, zejména však politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. 

Na projektu stáží spolupracujeme především s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kde je TOP 09 účastníkem projektu Young Power. Řada z našich stážistů přichází také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Metropolitní Univerzity Praha, Vysoké školy ekonomické a dalších.

Cíl stáže

Cílem stáže je především seznámit studenty s běžným chodem moderní politické strany v demokratické společnosti. TOP 09 se snaží stážisty zapojit do běžného chodu kanceláře strany a přiblížit jim práci politiků, kterou znají většinou pouze z médií a z teoretických přednášek na svých školách, a její background. Studenti získají nezbytnou praxi, která je v současné době čím dál tím více důležitá a ceněná při jejich následné snaze získat práci po absolvování vysoké školy.

Popis stáže

Stáž trvá standardně čtyři týdny, z nichž tři týdny studenti tráví v celostátní kanceláři TOP 09 a jeden v Poslanecké sněmovně (s přihlédnutím k aktuálnímu programu jednán PSP ČR), kde mají možnost sledovat „velkou politiku“ na jevišti i v zákulisí. Program se může lišit s ohledem na harmonogram jednání PSP. Má-li některý ze stážistů zájem, může si stáž prodloužit.

Doporučována je i praxe v krajské kanceláři TOP 09, ve které je možnost realizovat různé projekty s vyšší mírou samostatnosti. Právě v regionálních kancelářích studenti nejčastěji pokračují, rozhodnou-li se se stranou spolupracovat i nadále. Někteří pak s TOP 09 zůstávají v kontaktu a spolupracují na nejrůznějších projektech i v následujících letech. Výjimkou není ani získání prácovní pozice či dlouhodobé spolupráce.

Před stáží žadatelé absolvují vstupní pohovor s volebním manažerem strany, aby se předešlo vzájemným mylným očekáváním. Hlásí se hlavně studenti u nichž nelze předpokládat předchozí dlouhodobější pracovní zkušenost, proto se spoléháme zejména na osobní rozhovor. Žadatelé jsou tázání na motivaci, na zájem studenta o obor a o stáž. Zjišťujeme tak, jak snadno se začlení do kolektivu, zda pro nás bude jeho přítomnost přínosem a zda je strana TOP 09 skutečně to, co hledá. Velkým kladem je proaktivní přístup studenta a jeho samostatnost, často jsou mu totiž v rámci stáže předkládány projekty, které musí zvládnout zpracovat sám.

Často nás stážisté příjemně překvapí svou kreativitou a novým, neotřelým řešením. Pomáhají nám nahlédnout na problémy jinak, pohledem mladých lidí, kteří nejsou zakleti do bubliny každodenního řešení politických problémů.

Stážisté nejčastěji pracují s novými médii, se sociálními sítěmi a s interním systémem strany, spolupracují s analytickým oddělením, provádějí korektury textů a monitoring médií pro tiskové oddělení. Zabrousí také do sféry organizace, když se podílejí na přípravě odborných konferencí, rezervací místností a podobně. Asistují zkušenějším kolegům, zpracovávají pro ně výtahy ze zákonů a v předvolebním období také pomáhají s kampaní, například s umístěním billboardů a jiných reklamních ploch.

Kromě toho se účastní různých workshopů a nasávají znalosti a zkušenosti kolegů. Často jsou připravovány stážistům simulace a cvičení reálných problémů, se kterými se musí například volební manažer potýkat.

Další spolupráce mezi TOP 09 a stážisty se odvíjí od toho, jak samotná stáž proběhne. Ale již dnes, za tak krátký čas, co program stáží v TOP 09 běží, má strana několik kolegů a spolupracovníků, kteří v ní začínali na stáži. Někteří s TOP 09 spolupracují v regionech, jiní pracují v celostátní kanceláři strany a někteří pracují přímo jako asistenti poslanců.

Závěr

V projektu stáží chce TOP 09 pokračovat i v budoucnu. Praxi považuje za nezbytnou součást vzdělávání. Ráda by zbořila mýty o „temných stranických sekretariátech“ a ukázala mladým lidem, že práce pro stranu je práce jako každá jiná, jen té své práci musíte o trochu více věřit a obětovat jí často mnoho úsilí i času. Pro stranu je velice důležité, aby tito studenti, kteří často pomýšlí na politickou kariéru, viděli na vlastní oči, jak probíhá schvalovací proces zákonů i jak vypadá běžná každodenní práce politické strany, aby se mohli lépe rozhodovat ve své budoucí kariéře.

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“ Jan Amos Komenský 

Zájemci o stáž v TOP 09 se mohou obracet na e-mail: info@top-az.eu

Nezapomeňte prosím přiložit Váš strukturovaný životopis.

Kalendář akcí

Zájemci o stáž v TOP 09 mohou zasílat svá CV na adresu:

info@top-az.eu

Jak stáž a její průběh hodnotí ti, co ji absolvovali?

"Díky zpracovávání dat z mediální databáze jsem se hodně přiučila tomu, jaké strany mají v různých regionech a městech ČR největší podporu (...) . Naše analýzy byly ve finále předány kandidátům do Senátu. S těmi volební manažer TOP 09, Jaroslav Poláček, absolvoval krátké rozhovory, kterých jsme se mohli účastnit. To pro mě byla asi nejzajímavější část celé stáže."

Adéla Chamradová

"Praxe na Centrální kanceláři TOP09 i v jejím poslaneckém klubu se zkrátka nesla v duchu dynamické měnící se různorodé práce, během které jsem přišla do kontaktu s řadou politiků TOP09 a pracovníků Centrální kanceláře."

Karolína Vaverková

"Celkově bych řekl, že stáž u TOP 09 je výborná zkušenost. Otázkou ale je, o jakou konkrétní zkušenost se jedná. Podle mého názoru záleží na tom, v jakém období se na stáž kdo dostane."

Jakub Hnát

"Pro studenta politologie není snad užitečnější a cennější zkušenost, než si teorii prožít v praxi, tedy poznat ji i z druhé strany. Po čtyřech semestrech získávání teoretických znalostí o fungování politické strany, její administrativě a fungování v rámci politického systému jsem měl možnost poznat reálný život v TOP 09."

David Hrubý

"Vzhledem k tomu, že se zaměřuji na politický marketing, byla jsem potěšena, když byl pan Poláček (volební manažer) ochoten zodpovědět všechny mé zvídavé dotazy."

Monika Dvořáková

"Nejzajímavější pro mě ovšem byly dva týdny, které jsme strávili v Poslanecké sněmovně. Zde jsme chodili na tiskové konference, účastnili se zasedání několika výborů a několik hodin jsme strávili sledováním projednávání zákonů z galerie v jednacím sále. Ve zbytku času jsme pak v poslaneckém klubu TOP 09 pozorovali „sněmovní šrumec“." 

Ondřej Sax

"Musím především ocenit samotné prostředí celostátní kanceláře, v průběhu své stáže jsem se nesetkal snad s ničím negativním, všichni lidé, se kterými jsem se zde setkal, byli přátelští, nápomocní a ochotni vysvětlovat případné nejasnosti."

Matěj Pospíchal

Plné texty hodnocení průběhu stáží naleznete ZDE.