Kdo jsme?

TOPAZ je think-tankem politické strany TOP 09.

Jádrem činnosti TOPAZu je pokračování ve vzdělávacích aktivitách, které v předcházejících letech započala TOP 09 pod dohledem své interní komise pro vzdělávání. TOPAZ se ale zabývá i debatou o celospolečenských tématech s odbornou, nestranickou veřejností, spoluprací s expertními komisemi TOP 09, fundraisingem, vytvářením názorových alternativ k materiálům, které jsou vytvářeny veřejnou správou, a konečně tvorbou analytických a koncepčních materiálů, které pojednávají o jednotlivých problematikách a navrhuje způsoby řešení.

Základní význam think-tanku pro TOP 09 je především posílení TOP 09 jako strany s vlastním obsahem. TOP 09 není manažerským projekt, proto se neobejde bez think-tanku propojeného se vzdělávacími programy. Podobný model známe ze západní Evropy, například německá CDU má svou Nadaci Konráda Adenauera.

TOPAZ vznikl v dubnu 2012 jako občanské sdružení, nyní je zapsaným spolkem a podle aktuálního zákona o politických stranách i politickým institutem.

Partnery TOPAZu jsou politická nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European studies, Hanns-Seidel-Stiftung a International Republican Institute

Kalendář akcí